CHK-3.175夹头

CHK-3.175夹头

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

CHK系列夹头

常用尺寸:CHK-3.175、CHK-6.0、CHK-3.0、CHK-4.0、CHK-2.5

级别类型:普通级;*A*级;*AA*级;*AAA*级


CAT.No.
Model
Inside Diameter

CAT.No.
Model
Inside Diameter
91506
CHK-0.5
M0.5
91533
CHK-3.3
M3.3
91506
CHK-0.5
M0.6
91534
CHK-3.4
M3.4
91507
CHK-0.7
M0.7
91535
CHK-3.5
M3.5
91508
CHK-0.8
M0.8
91536
CHK-3.6
M3.6
91509
CHK-0.9
M0.9
91537
CHK-3.7
M3.7
91510
CHK-1.0
M1.0
91538
CHK-3.8
M3.8
91511
CHK-1.1
M1.1
91539
CHK-3.9
M3.9
91512
CHK-1.2
M1.2
91540
CHK-4.0
M4.0
91513
CHK-1.3
M1.3
91541
CHK-4.1
M4.1
91514
CHK-1.4
M1.4
91542
CHK-4.2
M4.2
91515
CHK-1.5
M1.5
91543
CHK-4.3
M4.3
91516
CHK-1.6
M1.6
91544
CHK-4.4
M4.4
91517
CHK-1.7
M1.7
91545
CHK-4.5
M4.5
91518
CHK-1.8
M1.8
91546
CHK-4.6
M4.6
91519
CHK-1.9
M1.9
91547
CHK-4.7
M4.7
91520
CHK-2.0
M2.0
91594
CHK-4.76
M4.76
91521
CHK-2.1
M2.1
91548
CHK-4.8
M4.8
91522
CHK-2.2
M2.2
91549
CHK-4.9
M4.9
91523
CHK-2.3
M2.3
91550
CHK-5.0
M5.0
91592
CHK-2.35
M2.35
91551
CHK-5.1
M5.1
91524
CHK-2.4
M2.4
91552
CHK-5.2
M5.2
91525
CHK-2.5
M2.5
91553
CHK-5.3
M5.3
91526
CHK-2.6
M2.6
91554
CHK-5.4
M5.4
91527
CHK-2.7
M2.7
91555
CHK-5.5
M5.5
91528
CHK-2.8
M2.8
91556
CHK-5.6
M5.6
91529
CHK-2.9
M2.9
91557
CHK-5.7
M5.7
91530
CHK-3.0
M3.0
91558
CHK-5.8
M5.8
91531
CHK-3.1
M3.1
91559
CHK-5.9
M5.9
91593
CHK-3.175
M3.175
91560
CHK-6.0
M6.0
91532
CHK-3.2
M3.2
91596
CHK-6.35
M6.35


       我公司专业生产各种夹头系列品种规格齐全,有A级、AA级夹头,批发及零售ER夹头、ER11夹头、ER16夹头、

ER20夹头、ER25夹头、ER32夹头、ER40夹头、OZ夹头、自动车床夹头、直式弹性夹头、ETS12软性夹头、ER软夹、

EM18软性夹头、桌上车床夹头、自动车床走心机夹头、多轴头床夹头、电脑车床夹头,滚齿机夹头等夹头系列,及可按

客户图纸加工特殊夹头系列。


类型
夹头
型号
CHK-3.175